เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เตียงของโรงพยาบาลมีเพียงพอ
จึงขอแจ้งปิดระบบจัดหาเตียง

© 2022 สสจ.สมุทรปราการ. All rights reserved